Resultatexempel

Här kan du läsa om några av våra program och projekt i Etiopien och de resultat som kommit ut av samarbetet.

  • Bambufält kan ge svindlande känslor. Men verkligheten är tuff och människor kämpar för sin dagliga föda i bambuländer som Etiopien. Genom den tåliga växten ...
  • Sida stödjer tillsammans med Volvokoncernen en yrkesskola i Etiopiens huvudstad Addis Abeba där utsatta tonåringar får utbildning i fordonsmekanik. När ...
  • Ungdomskooperativet i Bondena Kebele har gjort det möjligt för Tagesech Gagiye och Bizunesh Abulla att skaffa fler boskap och driva småskalig hönsproduktion. ...
  • I Amhararegionen i Etiopien har vi sedan 1997 arbetat med frågor som rör markanvändning och livsmedelssäkerhet. Det handlar om att ge bönderna lagstadgad rätt ...
  • I Wollo-distriktet i Etiopien har Sida under många år bedrivit ett brett utvecklingsprogram med fokus på landsbygdsutveckling. Insatserna har omfattat flera ...
  • Genom att starta ett litet tvätteri har några kvinnor i Addis Abeba lyckats få egna inkomster. Arbetet ger dem en välbehövd inkomst, men minst lika viktig är ...
  • Kvinnlig omskärelse är ett speciellt problem i Etiopien som många organisationer arbetar emot. NEWA är en av dem.
  • För många barn på den etiopiska landsbygden är skolan en avlägsen dröm som aldrig besannas. Den tuffa verkligheten kräver ofta att även barnen tar ansvar för ...