demokratiska republiken kongo

Utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo

Publicerad: 17 juni 2009 Uppdaterad: 30 april 2015

Demokratiska Republiken (DR) Kongo skulle kunna vara ett av Afrikas rikaste länder, tack vare sina stora tillgångar på bland annat mineraler, diamanter och energi. Men istället är DR Kongo ett av Afrikas fattigaste länder, präglat av korruption, misskötsel och inbördeskrig.

DR Kongo är det största landet i Afrika söder om Sahara. Landets huvudstad heter Kinshasa och landet kallas ibland även Kongo-Kinshasa (för att särskiljas från grannlandet Kongo-Brazzaville). 2006 genomfördes för första gången på 40 år fria val i DR Kongo och efter många år av krig och politisk oro fanns det stora förhoppningar om en demokratisering.

Men under de år som har gått sedan dess har president Joseph Kabila (som styrt landet sedan 2006) blivit allt mer auktoritär. 2011 vann Kabila på nytt valet och sedan dess har han försökt få till stånd en ändring av konstitutionen för att återigen kunna bli omvald. Korruptionen är ett av landets största problem. Under 2015 har regeringen också slagit ned på demokratiaktivister.

DR Kongo som stat är en kolonial konstruktion, där gränserna stakades ut utan hänsyn till dem som bodde där. Den 30 juni 1960 blev landet självständigt. Under åren 1965-1997 styrdes Kongo (som mellan 1971 och 1997 hette Zaire) av diktatorn Mobutu.

Långvarig konflikt

Efter Mobutus fall utlöstes ett långt inbördeskrig, som flera andra afrikanska stater blandade sig i. Trots fredssamtal och överenskommelser mellan stridande gruppen bröt våren 2012 nya oroligheter ut i den östra delen av landet då en grupp soldater bildat 23 mars-rörelsen (M23).

Efter att den FN-stödda styrkan Force Intervention Brigade (FIB) ingripit i striderna la M23 ned vapnen och ett fredsavtal undertecknades i december 2013. Strider pågår dock på andra håll i Kongo, bland annat mellan regeringen och hutumilisen FDLR.

Ett stort problem för att åstadkomma en varaktig fred i Kongo är att alla stridande partner består av odisciplinerade, underbetalda soldater som utsätter civilbefolkningen för övergrepp. Krigen finansieras i hög grad av genom illegal utvinning av råvaror.

Så länge kriget fortsätter förblir de allra flesta kongoleser fattiga: över två miljoner människor är flyktingar i sitt eget land och många flyr också till andra länder.

Ojämlikt samhälle

Konflikten i öst och postkonfliktsituationen som råder i övriga landet förstärker den ojämlika maktrelationen mellan kvinnor och män. Många kvinnor och flickor i landet har utsatts för könsrelaterat våld och kränkningar.

Kampen mot det sexuella våldet är en viktig del i arbetet för jämställdhet i det kongolesiska samhället och våldtäkter har varit en del av krigföringen. Samhället är traditionellt ojämlikt och hemgift, tvångsgifte och månggifte förekommer. Den kvinnliga representationen i politiken och inom de offentliga institutionerna är mycket låg. Samtidigt är det kvinnorna som står för 75 procent av livsmedelsproduktionen i landet.

Beroende av export

DR Kongo är beroende av att exportera råvaror, bland annat från gruvnäringen. Arbetslösheten är stor och korruptionen präglar alla delar av samhället.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän