Burkina Faso

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

Burkina Faso

Huvudstad med antal invånare:

Ouagadougou, 1 500 000
invånare (uppskattning 2015)

Antal invånare:

18 105 570 (2015)

Yta:

274 200 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Roch Marc Christian Kaboré

Folkgrupper:

mossi, fulani, tuareger, bobo, mande, gurunsi, bwa, lobi, senufo med flera

Språk:

franska är officiellt språk; av de talrika
inhemska språken används mossifolkets
språk moré mest

Religion:

islam ca 50 %, inhemska religioner ca 35 %,
kristna ca 15 % (uppskattning)

Viktigaste exportvaror:

guld, bomull, sheanötter

Medlemskap i internationella organisationer:

AU, ECOWAS, FN, OIC, IMF, WTO m fl

BNP per invånare:

734 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

9,2 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

59 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

61 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

28,7 % (2007)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

81,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,9 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

72 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 167 (2015)

HDI-ranking:

183 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän