Världskarta

Världen – sakta men säkert lite bättre

Världen utvecklas och fattigdomen minskar. Enligt FN har antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag minskat med hälften mellan 1990 och 2010. Men fortfarande lever nästan en miljard människor i fattigdom. Utvecklingen framåt har gått snabbast i södra Asien. De största utmaningarna finns i södra Afrika.