Lektion i DR Kongo.
Foto: Giacomo Pirozzi/Panos/Silver

Lektion i DR Kongo. Foto: Giacomo Pirozzi/Panos/Silver

Bistånd och utveckling

Lärarhandledningar och föreläsningar

Publicerad: den 9 juni 2009

Uppdaterad: den 7 februari 2014

För dig som är lärare kan vi tipsa om övningar och metoder som kan användas i undervisningen om globala utvecklingsfrågor. Materialet är framförallt avsett för gymnasiet. Vårt eget Alumni-program erbjuder gratis föreläsningar av utvalda MFS-studenter nyligen hemkomna från fältstudier.

Genom att problematisera, nyansera och förklara bilden av omvärlden kan vi förändra attityder, fördomar och skapa engagemang. Här har vi samlat tips på olika material inklusive att vi genom vårt Alumniprogram kan erbjuda kontakt med engagerade studenter som kan berätta om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Många frågor besvaras i broschyren Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete (pdf) 

På Internationella Torget, arenan för information, diskussion och debatt med ett globalt utvecklingsfokus som en del av Bokmässan i Göteborg, ges många semiansier. 2013 års program bjöd bland annat på ett samtal om hur situationen verkligen ser ut i världen. SIFO/SCB-undersökningar visar att svenska folket har en felaktig bild. Situationen är på nästan alla håll mycket bättre än vad man tror. Seminariet finns att se on-demand.

Den Globala Skolan

Besök gärna Den Globala Skolan som bland annat arrangerar mötesplatser, seminarier och resor för lärare. De erbjuder lärare inspiration och utveckling inom globala frågor och tillhandahåller en mängd material.

Beställ och ladda ner materialet här 

Skolan möter världen är en årlig konferens och viktig samlingspunkt för lärare, skolledare och andra med anknytning till skolan. Att lära för global hållbar utveckling står inskrivet i läroplanen och därför är det nödvändigt för skolan att arbeta med såväl internationalisering som hållbarhet i alla bemärkelser. 2012 års upplaga av konferensen kretsade kring frågan hur man som pedagog ska kunna ge sina elever en
rättvisande bild av världen utifrån de millenniemål för hållbar utveckling som dikterats av FN. Ta del av dokumentationen (pdf).

Sida Alumni

Aktuell information om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor direkt till ditt klassrum, föreläsningssal eller konferensrum. Vårt Alumni-program består i år av 27 utvalda MFS-stipendiater med uppdrag att berätta om sina erfarenheter när de är åter i Sverige. Läs mer om studenterna och programmet   . Deras insats är kostnadsfri.

Gymnasiedagar i samarbete med UI

I samarbete med Sida erbjuder Utrikespolitiska institutet (UI) halvdagar för grupper av gymnasister som är speciellt intresserade av utrikespolitik. Det är föreläsare av högsta klass och möjligheter för frågor från publiken. Dagarna är kostnadsfria för gymnasieklasser.

Föreläsningarna webbsänds och går att se i efterhand på UI:s playkanal. Sök på 'gymnasiedag'.

Webbspel med handledningar

Här finns också två stycken interaktiva webbspel  som handlar om hiv och aids respektive demokrati och yttrandefrihet. Ni kan spela dem direkt från vår webbplats och hitta diskussionsfrågor och ämnesfördjupningar i anslutning till spelen.

På FN:s flyktingorgan UNHCR webbplats finns ett kunskaps- och upplevelsespel om hur det kan vara att befinna sig på
flykt. Länk till 'Mot alla odds'

Sidansvarig:

Utbildningsradions program

Utbildningsradion, UR, filmar ibland olika seminarier i arrangemang av Sida. De finns att se på UR Play - sök på 'bistånd'.

Tre bra tips!

På svenska UNDPs webbplats millenniemalen.nu finns en avdelning kallad 'Blir världen bättre'. Där finns även en sida som vänder sig till lärare med färdiga övningar och handledningar. Världskoll är svenska FN-förbundets webbplats med visuellt lättillgänglig information om läget i världen med quiz och mycket filmer. Även Röda Korset har en sajt som riktar sig till skolan, såväl lärare som elever.
 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.