Exempel på samarbete med FN

Utsatta barn får en framtid genom samarbete mellan Sida och UNICEF

Publicerad: den 8 april 2011

Uppdaterad: den 27 juni 2012

Kenya präglas hårt av hiv och aids. Många barn har blivit föräldralösa och lever under utsatta förhållanden. Ett samfinansierat så kallat cash transfer-program skapar trygghet och förbättrar möjligheterna för Kenyas många drabbade barn.

Den tidigare gryende ekonomiska tillväxten i Kenya har bromsats de senaste åren. Valet 2007 följdes av en politisk kris och en utbredd korruption utgör ett stort hinder för ekonomisk utveckling. Befolkningstillväxten har skjutit i höjden och stora klasskillnader utestänger en betydande del av befolkningen från utbildning. Kenya är dessutom i hög grad beroende av jordbruk vilket gör landet känsligt för prisfluktueringar och torka.

En majoritet av Kenyas befolkning lever i fattigdom och arbetslösheten är stor. Kenya är dessutom hårt drabbat av hiv och aids-epidemin – många hushåll saknar vuxna som kan försörja familjen och många barn lever utan sina föräldrar. Mer än hälften av befolkningen är under 18 år.

Cash transfer - ett system för social trygghet

Sida samfinansierar ett så kallat cash transfer –program genom UNICEF. Programmet har utvecklats för att skapa ett ekonomiskt skyddsnät för familjer som tar hand om föräldralösa eller utsatta barn. Hushållen får regelbundet utbetalda kontantbidrag - cash transfers. Genom stödet vill man främja att familjen fortsatt omhändertar och fostrar barnet. Programmet har som huvudmål att ge fler barn möjlighet till utbildning, höja hälsonivån genom regelbundna kontroller, förbättrat näringsintag och öka införandet av vaccination. Ett annat mål är att fler barn ska bli registrerade och få födelseattest.

Programmet är ett effektivt verktyg för att hjälpa utsatta barn och har hittills visat positiva resultat. Andelen barn med födelseattester har ökat och man har även kunnat se en positiv utveckling kring närvaro i skola och en minskning av barnarbete inom de hushåll som fått ta del av programmet. Antalet hushåll som lever på under USD 1 per dag har sjunkit och den generella konsumtionsnivån har gått upp. Programmet har bidragit till att kostvanor förbättrats och konsumtion av livsmedelsgrupper som kött, mjölk och frukt har höjts.

Under år 2009 fick ca 75 000 hushåll ekonomiskt stöd och målet är att utöka programmet till att stödja 100 000 hushåll år 2012.

Om Sidas stöd till Kenya

Sida bistår Kenya både genom bilateralt stöd och multilateralt samarbete. Bilateralt stöd innebär att Sverige samarbetar direkt med Kenya medan multilateralt samarbete innebär att Sida kanaliserar medel genom multilaterala organisationer som arbetar kring gemensamma mål. Exempel på multilaterala organisationer som Sida samarbetar med är olika FN-organ, Världsbanken och EU.

Sida har valt att samarbeta med UNICEF i Kenya som en följd av prioriteringarna i samarbetsstrategin för landet. Skydd av utsatta barn är dessutom ett fokusområde i UNICEFs strategiska plan för sin verksamhet. UNICEFs arbete sker ofta lokalt i fält vilket innebär att organisationen når ut på ett sätt som många andra organ inte gör.

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.