Våra ämnesområden
Afghanska flickor utbildas i skola i Mazar e Sharif.
Foto: Bo Lambert

Viktiga områden för utveckling

För att kunna genomföra vårt uppdrag med det svenska biståndet på ett effektivt och strategiskt sätt arbetar vi med fem särskilt viktiga ämnesområden.

Våra länder och regioner
[Unknown]

Här arbetar vi

På landsidorna kan du läsa mer om vad vi gör i varje enskilt land. Där finns också exempel på konkreta program och resultat. Vilka länder som vi ska samarbeta med är politiska beslut som fattas av Sveriges regering.

Den svenska biståndspolitiken
Flickor hjälps åt att räkna på tavlan i en skola för föräldralösa barn i Uganda, som stöds av Rädda barnen, en av Sidas ramorganisationer.
Foto: Helena Landstedt

Tre tematiska prioriteringar

Regeringen har formulerat tre tematiska prioriteringar för det svenska biståndet; Demokrati och mänskliga rättigheter, Miljö och klimat och Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Biståndets resultat
I Guatemala har Sida-stödda mikrolåg hjälpt 40,000 kvinnor ur extrem fattigdom.
Foto: Anders Gunnartz

Systematisk uppföljning och återrapportering

Att göra skillnad och åstadkomma resultat är fokus i alla insatser. Resultaten följs upp och rapporteras på olika nivåer.

[Unknown]

Engagera dig

Det finns olika sätt att engagera sig för världen, både genom att arbeta för en bättre värld här hemma och genom att resa ut i den.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.