Hållbar förvaltning av naturresurser som vatten och bete ökar lokalsamhällens resiliens för klimatförändringar. På bilden lokala boskapsskötare med boskap i Isiolo, Kenya under torkan i mars 2017, som med stöd av IIED ökat sin resiliens mot extrem torka genom förbättrade system för förvaltning av vatten- och betesresurser. Sida ger kärnstöd till IIED.

Sidas klimatbistånd ökar

Extremt väder, stigande havsnivåer och förändrade förutsättningar för jordbruk skapar stora problem för människor som lever i fattigdom. Sidas klimatbistånd har ökat med en tredjedel sedan 2013.

Marie Stopes Health Clinic

Sida försvarar aborträtten

Sida har tagit fram en vägledning för hur vi hanterar USA:s beslut att strypa bistånd till organisationer som arbetar med abort. Rätten att bestämma över sin egen reproduktion är en viktig del av svenskt bistånd.

En ung kvinna säljer dagstidningar på en gata i Hanoi, Vietnam.

Journalistik med nya perspektiv

Med ett nätverk på 100 reportrar och fotografer arbetar organisationen One World för att svenska medier ska köpa in artiklar från journalister från Afrika, Asien och Latinamerika. På så sätt får läsarna tillgång till nya perspektiv.