Free diving world champion Umberto Pelizzari, raised a flag to represent Goal 14, Life Below Water, off the coast of Formentera.

Två år med de Globala målen

För två år sedan bestämde sig världens länder för att utrota fattigdomen till år 2030. De satte också upp mål för att garantera hälsosamma liv, jämställdhet, hållbar konsumtion och mycket mer.

Marie Stopes Health Clinic

Sida försvarar aborträtten

Sida har tagit fram en vägledning för hur vi hanterar USA:s beslut att strypa bistånd till organisationer som arbetar med abort. Rätten att bestämma över sin egen reproduktion är en viktig del av svenskt bistånd.

En ung kvinna säljer dagstidningar på en gata i Hanoi, Vietnam.

Journalistik med nya perspektiv

Med ett nätverk på 100 reportrar och fotografer arbetar organisationen One World för att svenska medier ska köpa in artiklar från journalister från Afrika, Asien och Latinamerika. På så sätt får läsarna tillgång till nya perspektiv.