Jumana Al Bakheet, Jordan Valley, South Shuna

Svenskt bistånd under året som gick

Få en överblick av Sidas arbete under 2016 och läs om hur svenskt bistånd har bidragit till ökad jämställdhet, bättre miljö, anpassning till ett förändrat klimat, långsiktigt fredsarbete och humanitärt stöd till utsatta människor.

Sida stödjer Pungweprogrammet i Moçambique som syftar till att förbättra mark-och vattenanvändning och skapa expansionsmöjligheter inom jordbruk och industrin. Tack vare vattnet kan Margarita Losse Dzogo försörja sin familj.

God miljö bidrar till minskad fattigdom

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av naturen för sin försörjning och drabbas hårt av ett förändrat klimat och annan miljöförstöring. Därför genomsyras allt Sidas arbete av ett miljöperspektiv.

Ett 50-tal personer, bilden är tagen uppifrån och personerna står i en klunga och tittar upp och in i kameran.

Jobba internationellt

Är du akademiker med minst fem års arbetslivserfarenhet? Då har du möjlighet att arbeta med den pågående FN-reformen i rollen som Special Assistant to the Resident Coordinator. Nu annonserar vi tjänster i bland annat Nordkorea och Haiti.