LGBT- HBTQ - Flashmob - Love is love - i Hanoi, Vietnam

Alla kan bidra till de Globala målen!

”Leave no one behind”, som Ban Ki-moon uttryckte det, är ett ledord i Agenda 2030 och visar att alla är inkluderade. Alla ska med. Har ni smarta, roliga, oväntade eller helt traditionella idéer på kommunikationsaktiviteter kring Agenda 2030 och de Globala målen kan ni nu ansöka om medel för det.