Bill Gates och Charlotte Petri-Gornitzka
Foto: Sida

Bill Gates och Sida-samarbetet

Den 31 mars talade Bill Gates på temat “The world is getting better – how we can end extreme poverty in our lifetime”. Sidas Hannah Akuffo, tf chef vid enheten för forskningssamarbete ingick i panelen.
Seminariet webbsändes och finns att se i efterhand.
Senare möttes Sidas GD Charlotte Petri Gornitzka och Bill Gates för att tala om det pågående samarbetet mellan Sida och Bill & Melinda Gates Foundation.

Världshälsodagen
En mor med sitt barn på National Hospital of Pediatrics i Hanoi.
Foto: Roger Lundholm/Universitetssjukhuset i Lund

Bättre hälsa - för alla

Den globala hälsan förbättras i snabb takt. Mödradödligheten globalt har reducerats med nästan 50 procent på 20 år och antalet barn under fem år som avlider har gått ner från 12,0 miljoner 1990 till 7,6 miljoner 2010.
Svenskt bistånd har bidragit till framgångarna, och i vår Biståndsbarometer Hälsa kan du se exempel på det.
Ett nytt stöd för att befrämja kvinnors reproduktiva hälsa är basstödet till Ipas om 200 miljoner kronor.
Sidas hälsobistånd uppgick 2013 till 1,6 miljarder kronor vilket utgör 9 procent av Sidas totala utbetalningar 2013.

Rapportering från 18 mars

Spotlight on Ukraine

Tisdag den 18 mars arrangerade vi ett Development talks om krisen i Ukraina och hur den påverkar utvecklingssamarbetet med landet och dess grannar. Seminariet webbsändes men den planerade videon för att kunna se diskussionerna i efterhand utgår tyvärr pga tekniska problem. Ta istället del av en sammanfattning av dagen och övrig information om vårt samarbete med Ukraina.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Whistleblowing-funktion
Visselpipa
Foto: Sida

Vid misstanke om korruption

Om du misstänker korruption eller oegentligheter inom ramen för Sidas verksamhet kan du anmäla det. Du kan välja att vara anonym.

Våra uppdrag
Karta
Foto: Sida

Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Vi jobbar för att minska fattigdomen i världen. Huvuddelen av biståndsbudgeten går till samarbete med olika länder. I Östeuropa arbetar vi med reformarbete som bekostas av ett särskilt anslag inom biståndsbudgeten.

Bloggen om utvecklingspolitik

  • Kvinnodagen: jämställdhet en prioritering för svenskt bistånd

    den 7 mars 2014
    Malena Gyllenhak reflekterar kring jämställdhet i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars...

Openaid ger svar om biståndet

Openaid.se gör det möjligt att följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat.
Foto: Open Aid
Biståndsdata tillgängligt för alla
På Openaid.se kan du följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat. Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata. Datat publiceras enligt internationell IATI-standard vilket gör den fritt tillgänglig och kompatibel med data från andra länder och givare.