Go to main navigation

Sida på tre minuter

Du bidrar till svenskt utvecklingssamarbete genom skatten. I den här filmen får du veta hur dina pengar gör nytta ute i världen.