Go to content Go to main navigation

Sida på tre minuter

Du bidrar till svenskt utvecklingssamarbete genom skatten. I den här filmen får du veta hur dina pengar gör nytta ute i världen.

Sida och UNESCO bidrar tillsammans till att människor som lever i fattigdom på landsbygden får tillgång till information genom oberoende radio - en viktig del i arbetet för yttrandefrihet och demokratisering.