Kvinnor på landsbygden diskuterar med varandra.

Jämställdhet

När jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. Därför - och för att det är en fråga om allas lika rätt -  är jämställdhet en prioriterad fråga i svenskt utvecklingssamarbete som ska genomsyra alla Sidas insatser.

På bilden ses representanter från Sida, Forum Syd, Business Sweden samt svensk-somaliska företagare.

Svensksomalier bidrar i utvecklingssamarbete med Somalia

Sida intensifierar nu satsningen på att nå ut till svensksomalier om hur de kan vara med och bygga upp Somalia, genom att till exempel föra tillbaka kunskap eller investera i sitt hemland.