Bill Gates och Charlotte Petri-Gornitzka
Foto: Sida

Bill Gates och Sida-samarbetet

Den 31 mars talade Bill Gates på temat “The world is getting better – how we can end extreme poverty in our lifetime”. Sidas Hannah Akuffo, tf chef vid enheten för forskningssamarbete ingick i panelen.
Seminariet webbsändes och finns att se i efterhand.
Senare möttes Sidas GD Charlotte Petri Gornitzka och Bill Gates för att tala om det pågående samarbetet mellan Sida och Bill & Melinda Gates Foundation.

Högnivåmöte i Mexico

Transparens prioriterat område

Sverige och Sida deltar just nu i det Globala Partnerskapet för Effektivt Utvecklingssamarbetes högnivåmöte i Mexico City som pågår den 15-16 april. Mötet handlar om hur världens samlade bistånd kan bli mer effektivt och samlar omkring 1500 politiska ledare, parlamentariker och representanter från civilsamhälle och näringsliv. Antikorruption och transparens är prioriterade områden för Sverige och biståndsminister Hillevi Engström deltar i en fokussession om hur ökad transparens genom öppna data kan ha avgörande betydelse för att uppnå förbättrade utvecklingsresultat. Samtalet går att följa via Twitter på hashtag #HLMopen.

Rapportering från 18 mars

Spotlight on Ukraine

Tisdag den 18 mars arrangerade vi ett Development talks om krisen i Ukraina och hur den påverkar utvecklingssamarbetet med landet och dess grannar. Seminariet webbsändes men den planerade videon för att kunna se diskussionerna i efterhand utgår tyvärr pga tekniska problem. Ta istället del av en sammanfattning av dagen och övrig information om vårt samarbete med Ukraina.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Whistleblowing-funktion
Visselpipa
Foto: Sida

Vid misstanke om korruption

Om du misstänker korruption eller oegentligheter inom ramen för Sidas verksamhet kan du anmäla det. Du kan välja att vara anonym.

Våra uppdrag
Karta
Foto: Sida

Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Vi jobbar för att minska fattigdomen i världen. Huvuddelen av biståndsbudgeten går till samarbete med olika länder. I Östeuropa arbetar vi med reformarbete som bekostas av ett särskilt anslag inom biståndsbudgeten.

Openaid ger svar om biståndet

Openaid.se gör det möjligt att följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat.
Foto: Open Aid
Biståndsdata tillgängligt för alla
På Openaid.se kan du följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat. Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata. Datat publiceras enligt internationell IATI-standard vilket gör den fritt tillgänglig och kompatibel med data från andra länder och givare.