Turkiet - Istanbul

Globala målen - tidernas affär?

Sedan 2013 har ett tjugotal företag arbetat tillsammans i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, Den 27 maj delar nätverket med sig av lärdomar och utmaningar inför framtiden.

På bilden ses representanter från Sida, Forum Syd, Business Sweden samt svensk-somaliska företagare.

Svensksomalier bidrar i utvecklingssamarbete med Somalia

Sida intensifierar nu satsningen på att nå ut till svensksomalier om hur de kan vara med och bygga upp Somalia, genom att till exempel föra tillbaka kunskap eller investera i sitt hemland.