Development cooperation Belarus in 2014

Updated: 26 June 2015

Every year, Sida reports to the Swedish government on how we have used and distributed the grant. We report the development aid distributed to each country divided into subject areas.
Kostnader SEK
Hälsa 203 000
Utbildning 10 000
Forskning  0
Demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet 41 911 000
Konflikt, fred och säkerhet 61 000
Humanitärt bistånd 0
Hållbar samhällsutveckling 0
Marknadsutveckling 22 439 000
Jord- och skogsbruk 0
Miljö 4 334 000
Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 0
Övrigt 0
Totalt 68 958 000

Källa: Sida 2014.


Page owner: Department for Europe and Latin America

  • tip a friend
  • share
Tip a Friend heading