• Description: Portfolio Overview Sida June 2014 / Sveriges strategi för multilateralt Utvecklingssamarbete (2007) har varit det främsta politiska dokument ...