Water vital for food and energy production

Publication
Description:
Water and Sanitation - Information Brief No.4 / Idag står jordbruket för ungefär 70% av världens sötvatten uttag och efterfrågan på livsmedel väntas mer än fördubblas till 2050. Men vatten behövs också för att möta ökande energibehov. Sida främjar integrerade och rättighetsbaserade strategier för effektiv mat-och energisystem och en hållbar användning av vatten i olika sektorer.pages:2