Sverige satsar ännu mer på att minska mödradödligheten

Publication
Author:
Sida
Description:
Takten måste öka om det femte millenniemålet ska uppnås / Världens länder har förbundit sig att minska mödradödligheten med 75 procent mellan 1990 och 2015 i det femte av millenniemålen. Men mödradödligheten har inte minskat alls i låginkomstländerna de senaste 20 åren. Det är det enda av millenniemålen som hittills inte lett till något resultat. Sverige satsar redan nu nästan fyra miljarder kronor på hälso- och sjukvård, inklusive mödrahälsa.pages:0