Sida's Portfolio within Development Cooperation in Education and ICT4D

Publication
Author:
Sida
Description:
Sida's Portfolio within Development Cooperation in Education and ICT4D / Sidas stöd inom utvecklingsarbetet avseende utbildning samt informations- och kommunikationsteknologi (ICT4D) år 2008. Dessutom en kort beskrivning av Sidas tematiska fokusområden inom utbildningsområdet.pages:2