Zenit

Publication
Author:
Zenit/Sida
Description:
Globala frågor och unga i fokus / En inspirationsskrift för lärare i att diskutera frågor med elever om rasism, jämlikhet, hiv/aids, rättvis handel, fattigdom, rättvisa och resursfördelning.
Zenit- Sidas globala forum för unga mötte under 12 års verksamhet lärare och elever som med hjälp av värderingsövningar fick ta ställning till globala frågor. I foldern finner du informatörernas favoritövningar.
Lämpligt för lärare som undervisar unga i åldern 15-25 år.
pages:24

  • Download: Zenit
  • Filesize: 456,65 KB