Round Table 8 Outcome

Publication
Description:
Final Draft / Under högnivåmötet i Accra i september 2008 diskuterades tillämpningen av Parisdeklarationen på sektornivå vid runda bord 8. De sektorer som diskuterades var hälsa, utbildning, jordbruk och infrastruktur.

Syftet med rapporten är att:
- Summera de huvudsakliga lärdomarna från över tio års arbete för att öka biståndseffektiviteten i sektorer.
- Ge rekommendationer för hur biståndseffektiviteten kan förbättras.
pages:44