• Description: Årsredovisningen för 2008 presenterar endast resultat över myndighetens administration samt myndighetens ekonomiska ställning utgående från ...