Guidance on Programme-Based Approaches

Publication
Author:
Camilla Salomonsson, Janet Vähämäki, Anna Holmryd, Sven Olander, Hallgerd Dyrssen
Description:
Syftet med denna vägledning är att förklara vad ett programbaserat arbetssätt innebär. Pappret ska bidra till att öka andelen programansatser i Sidas insatser och att förbättra kvaliten i programansatserna för att uppnå bättre resultat för fattiga människor. Vägledningen ersätter Sidas tidigare policy för sektorprogramstöd.
pages:34