Östlövet 1 2008

Publication
Description:
Valobservation är en känslig fråga i många val i f.d. Sovjetunionen och på Balkan. Presidentvalet i Georgien nyligen var inget undantag. Läs ett reportage i Östlövet 1/08. Läs också om arbetet med att bevara kulturarvet i Kosovo som blir viktigt för den nya statens rykte. Svenska Kulturarv utan Gränser får mycket att göra.
pages:8