2008:3 Growth and Poverty in Rwanda: Evaluating the EDPRS 2008-2012

Publication
Author:
Arne Bigsten, Ann-Sofie Isaksson
Series:
Serier – Country Economic ReportDescription:
Country Economic Report 2008:3 / Studien granskar Rwandas strategi för ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning för perioden 2008 till 2012 i ljuset av den makroeknomiska situationen, Rwandas geografiska isolering och den sociala splittringen. Åtgärder föreslagna i strategin är överlag rimliga, men frågan är om Rwandas regering har förmåga att prioritera och om den faktiska implementeringen av reformerna kommer att falla väl ut.
pages:58