Making Climate Your Business

Publication
Description:
Svensk sammanfattning av rapporten / Det privata näringslivet kan spela en framträdande roll när länderna i Syd- och Sydostasien anpassar sig till ett förändrat klimat. Företag med väl genomarbetade klimatstrategier kan dessutom hitta nya affärsmöjligheter.
Klimatförändringarna är här för att stanna, konstaterar rapporten "Making Climate Your Business - Private Sector Adaptations in Southeast Asia", som påpekar att antalet naturkatastrofer i världen har ökat från i genomsnitt 40 katastrofer per år under 1970-talet till i snitt 130 katastrofer om året under 2000-talet.

Fenomen som flodvågor, tropiska stormar och stigande havsnivåer innebär naturligtvis enorma påfrestningar för
både enskilda människor och samhällen i stort. Inte minst i hårt utsatta länder som Indonesien, Malaysia, Thailand, Kambodja, Myanmar, Singapore, Laos, Vietnam, Brunei, Filippinerna, Bangladesh och Sri Lanka.
pages:2