Hiv & aids - bilaga från Sida och Socialstyrelsen

Publication
Description:
En annonsbilaga framtagen i samarbete med Socialstyrelsen inför Världsaidsdagen den 1 december 2007. Fakta om hiv- och aidssituationen i Sverige och världen och exempel på insatser från båda myndigheterna.
pages:12