The Sustainable City Approach

Publication
Author:
Ulf Ranhagen, Karin Billing, Tina Karlberg och Hans Lundberg
Description:
Sida Manual for support to Environmentally Sustainable Development. / Manualen bygger på en konceptuell modell för urban utveckling i u-länder. Modellen är ett försök att hantera den urbana utvecklinens komplexitet genom att tillämpa ett holistiskt, integrerat och multi-disciplinärt synsätt i den urbana planeringen. Möjliga synergier mellan sektorer söks för att lösa gemensamma problem. Fokus ligger på den fysiska miljön.
pages:12