06/22 Organisationsstudie av SAREC

Publication
Author:
Lina Lenefors, Lennart Gustafsson, Arne Svensson
Series:
Serier – Sida EvaluationDescription:
Syftet med denna organisationsstudien är att bedöma SARECs effektivitet i hanteringen av verksamhetsgrenen forskning. Studien täcker frågor avseende mål och uppgift samt organisationens ändamålsenlighet och kapacitet. Studien är en av sex studier i en större översyn av forskningssamarbetet. Resultatet av dessa studier finns syntetiserade i en separat syntesrapport som också används i avrapporteringen av uppdraget till regeringen.
pages:86