Tankepapper om de två perspektiven

Publication
Author:
Policy- och Metodavdelningen
Series:
Serier – POM Working PaperDescription:
2006:4 POM Working Paper - Oktober 2006 / Perspektivpapperets syfte är att klarlägga vad som krävs för att de bägge perspektiven i PGUn ska anses väl omhändertagna inom utvecklingssamarbetet genom Sida. De två perspektiven - rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utvecking - diskuteras därför vad de betyder inom ramen för Sidas ledningsnivåer och kompetensutveckling, Sidas processer samt Sidas olika roller. Specifika åtgärder föreslås på alla nivåer, medan principerna om icke-diskrimering, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarstagande och utkrävande slås fast som vägledande för såväl process som resultat.
 
pages:26