Internrevisionens årsrapport

Publication
Description:
Verksamhetsåret 2005 / Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2005. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.
pages:16