Municipal utility reform

Publication
Description:
Urban Issue Paper / Kommunala verksamheter ger viktig service till innevånarna beträffande vatten och sanitet, avfallshantering, transporter och fjärrvärme. Dessa verksamheter behöver reformer och institutionella förändringar för att effektivisera servicen.

pages:2