Global Initiatives and Conventions Related to Coastal Zones and the Sea

Publication
Author:
Arne Andreasson, Ingemar Olsson
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den ger en överblick över globala konventioner och initiativ inklusive Sveriges deltagande i dessa och utvecklingsländers kapacitet att leva upp till dem. Avslutningsvis ges förslag rörande potentiella områden för framtida svenskt utvecklingssamarbete.
pages:20