Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, mainly of the East Africa and Southeast Asia

Publication
Author:
Armin Lindquist
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Tillståndet för fisket beskrivs landvis för länder i sydost Asien samt östra Afrika. Förslag för framtida utvecklingssamarbete rörande hållbar förvaltning av kustområden ges.
pages:40