Private Sector - Public Relationship in Developing Countries' Integrated Coastal Zone Management

Publication
Author:
Jim Sandkvist
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien tittar på möjligheten till samarbete mellan staten och den privata sektorn (inklusive enskilda organisationer) när det gäller skydd och utveckling av kustområden. Vidare ges förslag på policy rörande det marina initiativet och ett antal illustrativa exempel diskuteras.
pages:20