Environmental Economics and the Coastal Area of Developing Countries

Publication
Author:
Jessica Andersson
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien utgår från ekonomiska teorier till att förklara varför miljöförstöring äger rum. Den beskriver hur ekonomiska teorier kan vara till hjälp i förvaltningen av kustområden.
pages:24