Ukraine

Publication
Author:
Sida Kiev Kristina Salomonsson
Description:
Sida Country Report 2005 / Politisk analys av situationen i landet.
Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina.
Övriga givare.
Bilaga med siffror för "outcome and forecast" för de olika sektorerna som Sida stöder.
pages:20

  • Download: Ukraine
  • Filesize: 120,7 KB