Swedish development cooperation

Publication
Description:
This is how it works / Grundläggande information om Sveriges utvecklingssamarbete och hur biståndsinsatser finansieras med skattemedel - om varför Sverige ger bistånd och hur det går till rent praktiskt.
pages:12