Jämställdhet gör världen rikare

Publication
Author:
Elin Jönsson, David Isaksson, Annika Forsberg Langa, Annica Otter
Description:
25 exempel på hur jämställdhet kan minska fattigdomen / I den här broschyren kan du läsa om 25 projekt, som visar hur Sida och Sidas samarbetsorganisationer jobbar med jämställdhet konkret i andra länder. Möt också några människor, som beskriver hur de arbetar för en rikare värld.
pages:17