Så arbetar Sida

Publication
Author:
Samuel Egerö, Per Lundell, Mirja Peterson, Marie Ramm och Torgny Svenungsson
Description:
Manual för utarbeta, genomföra och följa upp samarbetsstrategier (SamS) / Sidas manual för att utarbeta, genomföra och följa upp samarbetsstrategier är en handledning i att tillämpa regeringens riktlinjer för samarbetsstrategier. Manualen beskriver de olika stegen i processen för att utarbeta en samarbetsstrategi, samt hur samarbetsstrategin följs upp i form av årliga rapporter, landplaner m m. Manualen innehåller en vägledning för resultatbedömning. Manualen ersätter "Riktlinjer för landstrategier i svenskt utvecklingssamarbete" från 2001.
pages:52