Vitryssland

Publication
Author:
Rolf Büchel
Description:
Sidas Landrapport 2004 / Dokumentet skildrar utvecklingen i Vitryssland under år 2004, strategiska utvecklingstendenser, utrikespolitik och Sidas program i Vitryssland.
Huvudvikten i samarbetet i landet ligger på områdena demokratins fördjupning, ekonomisk omvandling coh social trygghet.
pages:16