Sydöstasien 1999-2003

Publication
Author:
Regionavdelningen för Asien
Description:
Resultatanalys utvecklingssamarbete med delar av Sydöstasien / Översiktlig resultatanalys av det svenska utvecklingssamarbetets resultat och effekter 1999-2003 i Filippinerna, Indonesien, Thailand, Östtimor och Burma samt i det regionala samarbetet i Sydostasien. Fokus ligger på de områden som prioriteras i samarbetsstrategin för Sydostasien 2005-2009.
pages:76