Styrning och kontroll inom svenska kyrkan

Publication
Author:
SEKA
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Systemrevision 2002:2 / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
pages:112