Les Technologies de l'Information et de Comunnication au Mali

Publication
Author:
Adam Holmström
Description:
Etude nationale / Översikt över IT-utvecklingen i Mali. OMråden som behandlas är infrastructru, utbildning, beskrivning av ett antal IT-projekt samt en regional översikt över IT-situationen.
pages:46