Tsunamikatastrofen och andra pågående katastrofer

Publication
Author:
Tor Backmann
Description:
Några förslag till undervisningsmaterial.
Ett urval Internetadresser sammanställda för att underlätta för skolor att hämta information.
pages:2