Att bekämpa korruption

Publication
Author:
Claes Sandgren
Series:
Serier – POM Working PaperDescription:
2005:4 POM Working Paper - Mars 2005 / Denna rapport handlar om att bekämpa korruption, en av Sidas strategiska prioriteringar. Antikorruptionsarbete är en nödvändig del av fattigdomsbekämpning. Rapporten kan  förhoppningsvis stimulera utarbetandet av antikorruptions-strategier. Sådana strategier bör hantera arbete på fyra nivåer:
1) intern  etik och integritet,
2) skydd av svenska medel i projekt och program,
3) strategiska antikorruptionsinsatser,
4) internationellt samarbete och deltagande i det globala arbetet mot korruption.
pages:46