Tiden läker inte alla sår

Publication
Author:
Monica Ahlin, Margareta Holmberg
Description:
En vägledning i krishantering för utlandsstationerad personal / Denna skrift om krishantering, och svåra situationer, och hur vi kan agera har Sida tagit fram för att underlätta vardagen för alla medarbetare som arbetar i närheten av kris och katastrof.
pages:66