Styrning och kontroll inom Svenska Missionsrådet

Publication
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Systemrevision 1999:2 / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Dessa analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
pages:120