Styrning och kontroll inom Rädda Barnen

Publication
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Systemrevision 2000:2 / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Dessa analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
pages:84