DemoÖst-programmet - svenska demonstrationsanläggningar i Östersjöregionen inom energi- och miljöteknik

Publication
Author:
Jenny Andersson, Mikael Kullman, Torbjörn Ramberg
Series:
Serier – Sida EvaluationDescription:
Sida Evaluation 04/19 / - DemoÖst har haft ett stort marknadsföringsvärde för de svenska företag som genomfört projekt med DemoÖst-stöd.
- Involverade parter köpare, säljare och lokala myndigheter ser programmet som jämförelsevis mycket enkelt att arbeta med, begränsad byråkrati och klara besked.
- Den administrativa kostnaden för hanteringen av programmet är högre än budgeterat.
pages:74