A favourable climate for development

Publication
Author:
PressArt
Description:
Klimatförändringen påverkar alla delar av samhället. Hårdast drabbas fattiga människor som är direkt beroende av naturresurser för sin överlevnad. Sidas huvuduppgift i klimatarbetet är att stärka fattiga människors förutsättningar att anpassa sig till klimatförändringen som redan skett och fortsätter att ske. Denna skrift beskriver Sidas syn i arbetet med att integrera klimatfrågorna i utvecklingssamarbetet.
Se "Klimat och Utveckling, Sidas synsätt" SIDA3889sv
pages:8