Ukraina landrapport januari-juni 2004

Publication
Author:
Mirja Peterson Sida EUROPA
Description:
Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina. Politisk analys inför presidentvalet i november 2004. Givarsamfundet i Ukraina. Beskrivning av Sidas arbete i landet.
pages:18