Systemrevision av SNF

Publication
Author:
Arne Svensson, Professional Management AB
Series:
Serier – Systemrevisioner/KapacitetsstudierDescription:
Systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen / Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.
Denna systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen genomfördes under 2004.
pages:148