Guía de auditoría

Publication
Author:
Sección de cooperación con organizaciones no gubernamentales suecas
Series:
Serier – POM Working PaperDescription:
Para ONGs y sus revisores - Mayo 2005 / I revisionshandledningen finns förtydliganden till innehållet om revision i Allmänna villkor för Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer och de tillhörande revisionsinstruktionerna. Handledningen syftar till att tydliggöra de krav som ställs i Sidas Allmänna villkor. Handledningen innehåller tre avdelningar:
1. En avdelning riktar sig till enskilda organisationer och förtydligar kraven på deras arbete med revision och ger stöd i det arbetet.
2. En avdelning riktar sig till kvalificerade revisorer med uppdrag i enskilda organisationer.
3. En avdelninge riktar sig till förtroendevalda revisorer med uppdrag i enskilda organisationer.
pages:30