Policy and Geographical Aspects of Development, Resource Utilisation and Environment Protection in Marine a Coastal Areas

Publication
Author:
Magnus Torell
Series:
Serier – Publications on Water ResourcesDescription:
The Sida Marine and Coastal Zone Initiative / Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Studien ger en beskrivning av möjligheter och problem relaterade till hållbar utveckling och förvaltning av naturresurser i marina miljöer och kustområden ur ett policy och samhällsgeografiskt perspektiv. Studien belyser erfarenheter relaterade till utvecklingen inom förvaltning av resurser i hav och kustområden. Rekommendationer för framtida stöd inom detta område ges.
pages:26